Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Twoje dane będą przetwarzane zgodnie z naszą polityką prywatności
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Bestsellery
Gra Geralda - S. King
Gra Geralda - S. King
10,99 zł
szt.
Nie mów nikomu - H.Coben
Nie mów nikomu - H.Coben
9,99 zł
szt.
Sześć lat później - H.Coben
Sześć lat później - H.Coben
9,99 zł
szt.
Worek kości DWIE CZĘŚCI - S. King
Worek kości DWIE CZĘŚCI - S. King
21,99 zł
szt.
Regulamin sklepu

REGULAMIN

§1 Definicje

Cennik dostaw – znajdujące się pod adresem : Koszt dostawy - Książkowo (homesklep.pl)

Dane kontaktowe:

PPHU Karolina Jasińska

ul. Piaskowa 15/7

65-204 Zielona Góra

e-mail: biuro@ksiazkowo.eu
telefon: +48 791 190 891

Dostawa – rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu wymieniona w cenniku dostaw znajdującym pod adresemKoszt dostawy - Książkowo (homesklep.pl)

Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie produktów na podstawie wyborów Kupującego

Płatność – metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę wymieniona pod adresem : Formy płatności - Książkowo (homesklep.pl)

Punkt odbioru – miejsce wydania rzeczy nie będące adresem pocztowym, wymienione w zestawieniu udostępnionym przez Sprzedającego w sklepie.

Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem Książkowo.eu za pośrednictwem, którego Kupujący może złożyć zamówienie.

Sprzedający:

PPHU Karolina Jasińska

ul. Piaskowa 15/7

65-204 Zielona Góra

NIP: 9730998205 REGON: 380945080

KONTO BANKOWE: 91 1050 1911 1000 0097 2151 5543

 Termin realizacji – podana na karcie produktu liczba godzin lub dni roboczych. Jest określona sumą dwóch liczb: czasu oczekiwania na wysyłkę oraz czasu dostawy towaru realizowanego przez przewoźnika zgodnie z informacjami zawartymi na: Czas realizacji zamówienia - Książkowo (homesklep.pl)

Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów; rodzaj dostawy; rodzaj płatności; miejsce wydania rzeczy, dane Kupującego a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.

 

 §2 Warunki ogólne

Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.

W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:

  1. dodanie do koszyka produktu;
  2. wybór rodzaju dostawy;
  3. wybór rodzaju płatności;
  4. wybór miejsca wydania rzeczy;
  5. złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku „Potwierdzam zakup”.

Informacje zawarte na stronie internetowej sklepu nie są ofertą w rozumieniu art. 66 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (dalej: "Kodeks cywilny"), lecz zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Klient zostaje powiadomiony o przyjęciu zamówienia do realizacji poprzez otrzymanie wiadomości e-mail na adres podany w formularzu. Jeżeli produkt jest niedostępny lub realizacja zamówienia jest niemożliwa z innej przyczyny, Klient zostanie powiadomiony niezwłocznie o braku możliwości realizacji zamówienia.

Wysłanie przedmiotu umowy następuje w terminie określonym na karcie produktu, a dla zamówień złożonych z wielu produktów w najdłuższym terminie z określonych na kartach produktów. Bieg terminu rozpoczyna się z chwilą zawarcia umowy.

W przypadku zamówień wysyłkowych, towar jest wysyłany na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu. Wymagany jest kompletny adres z kodem pocztowym, na który ma być wysłane zamówienie oraz numer telefonu kontaktowego osoby odbierającej przesyłkę.

Ceny na stronie Książkowo.eu zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich.

Ceny znajdujące się przy każdej książce, nie zawierają kosztów dostawy.

Zmian w zamówieniu Klient może dokonywać do momentu spakowania paczki.

Zapłaty za zamówienia można dokonać:

1. Osobiście gotówką

2. Osobiście gotówką (pobranie) - przy odbiorze zamówienia od pracownika firmy przewozowej wykonującej usługę dostarczenia paczki.

3. Poprzez system szybkich przelewów elektronicznych.

4. Przelewem bankowym na konto: ING Bank Śląski 91 1050 1911 1000 0097 2151 5543

Aby uniknąć opóźnień w księgowaniu i w celu prawidłowego zidentyfikowania przelewu, w tytule należy podać numer zamówienia. Realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta, po otrzymaniu przez Książkowo.eu zapłaty za zamówienie.

 

 §3 Prawo do odstąpienia od umowy

Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.

Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

W celu odstąpienia od umowy Klient powinien złożyć ksiazkowo.eu na piśmie oświadczenie o odstąpieniu od umowy wraz z przesłaniem dowodu zakupu, jego kopii lub co najmniej podaniem numeru zamówienia, a następnie niezwłocznie dokonać zwrotu towaru w stanie niepogorszonym do ksiazkowo.eu na adres:

Książkowo
Karolina Jasińska
ul. Piaskowa 15/7
65-204 Zielona Góra
z dopiskiem "zwrot".

Klient ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

Klient odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił, na własny koszt.

Niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, Ksiazkowo.eu prześle Klientowi potwierdzenie jego otrzymania na piśmie lub na podany przez Klienta w oświadczeniu adres e-mail.

Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Klienta zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, a jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art 33 Prawa konsumenckiego.

Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 
 §4 Dane osobowe

Administratorem danych osobowych Kupujących jest Sprzedający – PPHU Karolina Jasińska, ul. Piaskowa 15/7, 65-204 Zielona Góra.

Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

Dane osobowe Kupujących są zbierane i przetwarzane przez Sprzedającego w celu realizacji zawartej z Kupującym umowy sprzedaży oraz (jeśli Kupujący dokonał zapisu podając swój adres e-mail) w celu przesyłania newslettera.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych Kupujący ma prawo do:

  1. dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO[1]);
  2. sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO);
  3. żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach określonych w art. 17 ust. 1, z uwzględnieniem wyjątków określonych w przepisie art. 17 ust. 3 RODO;
  4. żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
  5. przenoszenia danych w przypadkach określonych w przepisach art. 20 RODO

 

   §5 Postanowienia końcowe

Przed zakończeniem procedury zamówienia (podsumowanie zamówienia) Klient jest informowany o warunkach zawarcia umowy z Książkowo.eu. W przypadku akceptacji warunków umowy Klient potwierdza tę okoliczność, jak również sam fakt zapoznania się z warunkami umowy, poprzez zaznaczenie właściwej opcji w interaktywnym formularzu. Potwierdzenie zawarcia umowy z Książkowo.eu oraz jej warunków jest również przesyłane niezwłocznie na adres e-mail podany przez Klienta w zamówieniu. Dodatkowo, potwierdzenie zawarcia umowy oraz jej warunków jest przesyłane Klientowi także w formie pisemnej w chwili dostarczenia zamówionych rzeczy.

Kupujący nie może dostarczać Sprzedającemu treści o charakterze bezprawnym.

Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku ewentualnej niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

Niniejszy regulamin obowiązuje od 01lutego 2021 roku.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl